Marathi Joke: आजीचा आशीर्वाद - Times of Maharashtra

ठळक बातम्या

Thursday, July 2, 2020

Marathi Joke: आजीचा आशीर्वाद

https://ift.tt/31Ng5kn
नातूः आजी, मी रनिंग रेसमध्ये भाग घ्यायला जात आहे. मला आशीर्वाद दे…. . . . . . . . . . . आजीः सावकाश पळ रे बाळा